Pædagogisk Grundlag

I Abildgård Børnehave arbejder vi ud fra de seks læreplan temaer. Det gør vi dels gennem vores Master Læreplan som også indeholder vores vision og værdigrundlag, og dels gennem læreplaner udarbejdet til temaer/emner vi er optaget.

 

Læreplan for Abildgård børnehave