Pædagogisk Grundlag

I Abildgård Børnehave arbejder vi ud fra de seks læreplans temaer.

Vores styreredskab er vores årshjul, som er en skitseplan for kommende års pædagogiske arbejde i Øster Dahl. Vi dokumenterer vores arbejde gennem f.eks. skriftlige informationer om dagens forløb, dialog, foto, fælles arrangementer for forældre og søskende.

 Læringssyn